S723-HA – NETWORK CARD

  • Model S723-HA
  • Card dùng để kết nối mạng các tủ L@titude và hiển thụ phụ với nhau.
  • Địa chỉ của tủ được cài đặt mềm thông qua màn hình cảm ứng, không cần phải gạt nút trên card mạng.
  • Download catalogue
Danh mục: