LA903H5-10_Trung tâm báo cháy địa chỉ 10 loop

 • Tủ Hochiki L@titude mới
 • Có 10 loop, có thể mở rộng lên đến 16 loop, mỗi loop lắp được 127 thiết bị địa chỉ
 • Màn hình cảm ứng LCD, kích thước 800×480
 • Có thể chia được lên đến 2000 Zone
 • Lập trình lên đến 5000 Cause and Effect
 • Lưu được 10000 sự kiện
 • Có 2 đường AUX 24VDC, chịu được tải 900mA.
 • 4 đường NAC (Class B), chịu được tải 2.5A@24VDC
 • 5 ngõ Relay Form C có thể lập trình được, chịu tải 24 VDC, 1A
 • 3 ngõ vào có thể lập trình dạng tiếp điểm khô.
 • Có thể nối mạng lên đến 127 tủ báo cháy
 • Download catalogue
 • Download HDSD
Danh mục: