DCP-CZM – MODULE KẾT NỐI ĐẦU BÁO THƯỜNG

 • Module giám sát đầu báo thường, dùng được cho tủ FireNet và L@titude
 • Set địa chỉ bằng bộ set TCH-B200
 • Có đèn LED báo trạng thái
 • Ngõ giám sát đầu báo thường có thể đấu Class A hoặc Class B
 • Cần cấp nguồn 24 VDC để module hoạt động
 • Gắn được tối đa 25 đầu báo thường
 • Điện trở EOL: 4.7 KOhm
 • Điện áp hoạt động: 25.3 – 39 VDC
 • Dòng điện alarm: 1.6 mA
 • Dòng điện standby: 1.6 mA
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 49 0C
 • Độ ẩm: 0 – 90%, không ngưng tụ
 • Đạt tiêu chuẩn UL
 • Download catalgoue
Danh mục: