ACC-V – ĐẦU BÁO KHÓI NHIỆT KẾT HỢP ĐỊA CHỈ

 • Đầu báo khói nhiệt kết hợp, dùng được cho tủ FireNet và L@titude
 • Set địa chỉ bằng bộ set TCH-B200
 • Dùng được cho tủ FireNet và tủ L@titude
 • Có đèn LED báo trạng thái.
 • Điện áp hoạt động: 24 – 41 VDC
 • Dòng điện alarm: 540 uA
 • Dòng điện standby: 450 uA
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 – 50 0C
 • Độ ẩm: 0 – 93%, không ngưng tụ
 • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
 • Download catalogue
Danh mục: