LFC00NC-10 – HIỂN THỊ PHỤ

  • HIển thị phụ dạng loại Network cho tủ Hochiki L@titude
  • Dùng nguồn 24VDC
  • Dòng điện tiêu thụ: tối đa 341mA
  • Tính năng điều khiển tương tự tủ báo cháy chính
  • Kết nối với tủ báo cháy L@titude thông qua đường Network theo chuẩn RS485
  • Màn hình cảm ứng LCD, kích thước 800×480
  • Download catalogue
Danh mục: