DCP-SCI – MODULE CÁCH LY

 • Module cách ly sự cố ngắn mạch
 • Không cần phải set địa chỉ
 • Có đèn LED báo trạng thái
 • Tự động trở về trạng thái bình thường sau khi sự cố được xử lý
 • Không cần cấp nguồn 24VDC, không cần EOL
 • Điện áp hoạt động: 33 – 41 VDC
 • Dòng điện active: 10 mA
 • Dòng điện standby: 270 uA
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 49 0C
 • Độ ẩm: 0 – 90%, không ngưng tụ
 • Đạt tiêu chuẩn UL
 • Download catalogue
Danh mục: