DCP-DIMM – MODULE GIÁM SÁT 2 NGÕ VÀO

 • Module giám sát địa chỉ 2 ngõ vào, dùng được cho tủ FireNet và L@titude
 • Set địa chỉ bằng bộ set TCH-B200
 • Số ngõ vào giám sát: 2
 • Điện trở EOL: 22 KOhm
 • Điện áp hoạt động: 25.3 – 39 VDC
 • Dòng điện alarm: 720 uA
 • Dòng điện standby: 600 uA
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 49 0C
 • Độ ẩm: 0 – 90%, không ngưng tụ
 • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
 • Download catalogue
Danh mục: