ALN-V – ĐẦU BÁO KHÓI ĐỊA CHỈ

  • Đầu báo khói quang địa chỉ, dùng được cho tủ FireNet và L@titude
  • Set địa chỉ bằng bộ set TCH-B200
  • Có đèn LED báo trạng thái.
  • Điện áp hoạt động: 17 – 41 VDC
  • Dòng điện alarm: 540 uA
  • Dòng điện standby: 450 uA
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 – 50 0C
  • Độ ẩm: 0 – 90%, không ngưng tụ
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue
Danh mục: