DCP-AMS – KHẨN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

 • Nút nhấn khẩn địa chỉ dạng kéo có thể dùng lại nhiều lần.
 • Dùng được cho tủ FireNet và L@titude
 • Set địa chỉ bằng bộ set TCH-B200
 • Có đèn LED báo trạng thái.
 • Điện áp hoạt động: 17 – 41 VDC
 • Dòng điện alarm: 8 mA
 • Dòng điện standby: 600 uA
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 49 0C
 • Độ ẩm: 0 – 90%, không ngưng tụ
 • Đạt tiêu chuẩn UL
 • Download catalogue
Danh mục: