EMB-6 – CHUÔNG CHỐNG NỔ

  • EMB-6
  • Chuông chống nổ
  • Nguồn hoạt động: 24VDC
  • Dòng điện tiêu thụ: 15mA
  • Sound level: 92dB at 1m
  • Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 60 oC
  • Khối lượng: 3Kg
  • Download catalogue
Danh mục: