SOC-E-IS – ĐẦU BÁO KHÓI CHỐNG NỔ

  • SOC-E-IS
  • Đầu báo khói chống nổ
  • Nguồn hoạt động: 12 – 30 VDC
  • Dòng điện hoạt động:
  •                Stanby: 35 uA
  •                Alarm: max 40mA
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 50 oC
  • Nhiệt độ lưu trữ: -30 đến 60 oC
  • Độ ẩm: 95% Không ngưng tụ
  • Download catalogue
Danh mục: