DCD-E-IS – ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NỔ

  • DCD-E-IS
  • Đầu báo nhiệt chống nổ
  • Nguồn hoạt động: 15 – 30 VDC
  • Dòng điện hoạt động:
  •                Stanby: 50 uA
  •                Alarm: max 50mA
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 55 oC
  • Nhiệt độ lưu trữ: -30 đến 70 oC
  • Độ ẩm: 95% Không ngưng tụ
  • Download catalogue
Danh mục: