FFH-2E – ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NỔ

  • FFH-2E
  • Đầu báo nhiệt chống nổ
  • Nhiệt độ báo động: 60 đến 150 oC (tùy loại)
  • Download catalogue
Danh mục: