HPS-SA-EX/WP – KHẨN CHỐNG NỔ CHỐNG NƯỚC

  • HPS-SA-EX/WP
  • Nút nhấn khẩn chống nổ
  • Tiếp điểm form C (COM, NO, NC)
  • Nhiệt độ hoạt động: -35 oC đến 66 oC
  • Độ ẩm: 90 % không ngưng tụ
  • Kích thước: 12.1cm x 7.9cm x 8.6cm
  • Đạt chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: