6295 – ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NỔ, CHỐNG NƯỚC

  • Model 6296
  • Đầu báo nhiệt chóng nổ, chống nước tiêu chuẩn IP67
  • Nhiệt độ báo động 60 độ C
  • Khối lượng 133g
  • Download catalogue
Danh mục: