TPLD-R – ĐÈN CHỐNG NỔ

  • TPLD-R
  • Đèn chống nổ
  • Nguồn hoạt động 24VDC
  • Dòng điện thiêu thụ: 200mA
  • Khối lượng: 1.9 kg
  • Đèn chống nổ
Danh mục: