WFD-60 – CÔNG TẮC DÒNG CHẢY DN150

  • Model: WFD-60
  • Hãng System Sensor
  • Công tắc dòng chảy DN150
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue