WFD-20 – CÔNG TẮC DÒNG CHẢY DN50

  • Model: WFD-20
  • Hãng System Sensor
  • Công tắc dòng chảy DN50
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue