WFD-80 – CÔNG TẮC DÒNG CHẢY DN200

  • Model: WFD-80
  • Hãng System Sensor
  • Công tắc dòng chảy DN200
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue