WFD-25 – CÔNG TẮC DÒNG CHẢY DN65

  • Model: WFD-25
  • Hãng System Sensor
  • Công tắc dòng chảy DN65
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue