WFD-40 – CÔNG TẮC DÒNG CHẢY DN100

  • Model: WFD-40
  • Hãng System Sensor
  • Công tắc dòng chảy DN100
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue