WFD-30-2 – CÔNG TẮC DÒNG CHẢY DN75

  • Model: WFD-30-2
  • Hãng System Sensor
  • Công tắc dòng chảy DN75
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue