FDCAI181 – ĐÈN BÁO PHÒNG ĐỊA CHỈ

  • Đèn báo phòng dạng địa chỉ.
  • Địa chỉ đầu báo được cài đặt tự động ngay khi xuất xưởng mà không cần phải đặt địa chỉ thủ công hay dùng các nút gạt như các loại đầu báo khác.
  • Có thể được lập trình linh hoạt.
  • Sử dụng nguồn cấp từ loop (FD18-BUS).
  • Giao tiếp với tủ trung tâm thông qua FD18-BUS.
  • Download catalogue
Danh mục: