BỘ KẾT NỐI PC VỚI TỦ TRUNG TÂM FCA1804

  • Adapter chuyển đổi tin hiệu USB/RS232, dùng để kết nối máy tính với tủ FC18.
  • Dùng để nạp hoặc rút chương trình lập trình cho tủ.
Danh mục: