FT1810 – BỘ HIỂN THỊ TẦNG

  • FT1810–Bộ hiển thị tầng
  • Màn hình LCD rộng 192 x 64 pixels .
  • Khoảng cách đến trung tâm báo cháy 1000m
  • Tối đa 32 bộ hiển thị phụ kết nối với trung tâm báo cháy.
  • Download catalogue
Danh mục: