FDM181 – KHẨN BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

  •  FDM181–Nút nhấn khẩn địa chỉ
  • Không cần thay lại kính sau mỗi lần nhấn .
  • Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ.
  •  Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt.
  • Download catalogue
Danh mục: