FDCI181-2 – MODULE GIÁM SÁT 2 NGÕ VÀO

  •  FDCI181-2–Module giám sat 2 ngõ vào
  • 2 ngõ vào độc lập  giám sát các thiết bị ngoại vi .
  • Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .
  •  Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt.
  • Download catalogue
Danh mục: