FDCIO181-2 – MODULE 2 NGÕ VÀO 2 NGÕ RA

  •  FDCIO181-2–Module 2 ngõ vào – 2 ngõ ra:
  • 2 ngỏ vào độc lập  giám sát các thiết bị ngoại vi .
  •  2 ngỏ ra độc lập với nhau có thể cài đặt ở dạng tiếp điểm khô hoặc cài đặt ở chế độ xuất điện áp có giám sát ngỏ ra ở chế độ ngắn mạch hay hở mạch .
  •  Chỉ số tiếp điểm ngỏ ra 2A@24Vdc .
  • Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .
  •  Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt.
  • Download catalogue
Danh mục: