PPH-2 – NÚT NHẤN KẾT HỢP ĐÈN BÁO CHÁY

  • Model PPH-2
  • Nút nhấn kết hợp đèn báo cháy
  • Điện áp làm việc: 24VDC
  • Dòng điện tiêu thụ: 15 mA
  • Đấu nối:
  • Dây đỏ (L) là + Zone
  • Dây trắng (C) là – Zone
  • Dây tím (PL, PLC) đấu nối đèn
  • Download catalogue
Danh mục: