PPE-2 – KHẨN BÁO CHÁY THƯỜNG

  • PPE-2
  • Nút nhấn khẩn thường, loại tròn
  • Dùng cho tủ báo cháy 12VDC hay 24 VDC đều được
  • Tiếp điểm đóng trực tiếp không qua điện trở
  • Không có đèn Led hiển thị
  • Download catalgoue
Danh mục: