PPE-1 – KHẨN BÁO CHÁY THƯỜNG

  • PPE-1
  • Nút nhấn khẩn thường, loại tròn
  • Có thể Reset lại được
  • Dùng cho tủ báo cháy 24VDC
  • Có jack telephone
  • Download catalogue
Danh mục: