HPS-SAH – KHẨN BÁO CHÁY THƯỜNG

  • HPS-SAH
  • Nút nhấn khẩn thường loại kéo
  • Dùng cho tủ báo cháy 12VDC hay 24 VDC đều được
  • Tiếp điểm thường hở chịu được dòng điện 10A@120VDC
  • Không có đèn hiển thị
  • Đạt tiêu chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: