CCP-E – KHẨN BÁO CHÁY THƯỜNG

  • CCP-E
  • Nút nhấn khẩn thường loại vỡ kính
  • Dùng cho tủ báo cháy 12VDC hay 24 VDC đều được
  • Không có đèn hiển thị
  • Đạt chuẩn EN-54.
  • Download catalogue
Danh mục: