CM-FBI6B – CHUÔNG BÁO CHÁY

  • CM-FBI6B
  • Chuông 24 VDC, 6 inch
  • Dòng điện báo động: 25mA@24VDC
  • Chuyển động bằng Motor
  • Đường kính: 150mm
  • Khối lượng: 600g
  • Cường độ âm thanh: 93dB at 1m
  • Download catalogue
Danh mục: