CM-PBL1, CM-PBL2 – BỘ TỔ HỢP CHUÔNG ĐÈN KHẨN

  • CM-PBL1/CM-PBL2
  • CM-PBL1: lắp nổi
  • CM-PBL2: lắp âm
  • Bộ tổ hợp chuông, đèn, nút nhấn khẩn
  • Kích thước: W 200xH 400xD 75
Danh mục: