CM-FB4 – CHUÔNG BÁO CHÁY

 

  • CM-FB4
  • Chuông 24 VDC
  • Dòng điện báo động: 40mA@24VDC
  • Chuyển động bằng Motor
  • Đường kính: 102mm
  • Khối lượng: 340g
  • Cường độ âm thanh: 90dB at 1m
  • Download catalogue
Danh mục: