CM-FBI612B – CHUÔNG BÁO CHÁY

  • CM-FBI612B
  • Chuông 12 VDC, 6 inch
  • Dòng điện báo động: 55mA@12VDC
  • Chuyển động bằng Motor
  • Đường kính: 150mm
  • Khối lượng: 600g
  • Cường độ âm thanh: 93dB at 1m
  • Download catalogue
Danh mục: