CM-FB6 – CHUÔNG BÁO CHÁY

  • CM-FB6
  • Chuông 24 VDC, 6 inch
  • Dòng điện báo động: 35mA@24VDC
  • Chuyển động bằng Motor
  • Đường kính: 150mm
  • Khối lượng: 418g
  • Cường độ âm thanh: 90dB at 1m
  • Download catalogue
Danh mục: