LK-16HR – BEAM HÀNG RÀO 16m

 • LK-16HR
 • Beam hàng rào GARRISON gồm bộ thu phát và gương phản xạ
 • Dùng trong nhà (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor)
 • Điện áp cung cấp  12 VDC (chân số 1, 2, không phân cực)
 • Dòng điện tiêu thụ: 45mA
 • Tiếp điểm chịu được 2A @ 24VDC:
 •                COM: Chân chung (Chân số 3)
 •                NC: Thường đóng (Chân số 4)
 •                NO: Thường hở (Chân số 5)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ IP66
 • Download catalogue
Danh mục: