LK-35HD – BEAM HÀNG RÀO 35m

 • LK-35HD
 • Beam hàng rào GARRISON gồm bộ thu và bộ phát
 • Dùng trong nhà (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor)
 • Điện áp cung cấp  12 VDC (chân số 1, 2, không phân cực)
 • Dòng điện tiêu thụ: 55mA
 • Tiếp điểm chịu được 2A @ 24VDC:
 •                COM: Chân chung (Chân số 3)
 •                NC: Thường đóng (Chân số 4)
 •                NO: Thường hở (Chân số 5)
 • Tiêu chuẩn bảo vệ IP66
 • Khi Alarm sẽ sáng đỏ đèn Alarm trong bộ thu
 • Download catalogue
Danh mục: