LK-60HD – BEAM HÀNG RÀO 60m

  • LK-60HD
  • Beam hàng rào GARRISON gồm bộ thu và bộ phát
  • Dùng trong nhà (indoor) hoặc ngoài trời (outdoor)
  • Điện áp cung cấp  12 VDC (chân số 1, 2, không phân cực)
  • Dòng điện tiêu thụ: 55mA
  • Tiếp điểm chịu được 2A @ 24VDC:
  •                COM: Chân chung (Chân số 3)
  •                NC: Thường đóng (Chân số 4)
  •                NO: Thường hở (Chân số 5)
  • Tiêu chuẩn bảo vệ IP66
  • Khi Alarm sẽ sáng đỏ đèn Alarm trong bộ thu
  • Download catalogue
Danh mục: