LK-12HD – BEAM HÀNG RÀO 12m

 • LK-12HD
 • Beam GARRISON gồm bộ thu và bộ phát
 • Dùng trong nhà (indoor), khoảng cách 12m
 • Điện áp cung cấp  12 VDC
 • Dòng điện tiêu thụ: 50mA
 • Tiếp điểm:
 •                COM: Xanh lá
 •                NC: vàng
 •                NO: trắng
 • Khi alarm đèn sáng đỏ ở bộ thu
 • Download catalogue
Danh mục: