HCVR-AS-R NÚT NHẤN NGỪNG XẢ KHÍ

  • Model: HCVR-AS-R
  • Nút nhấn tạm ngừng xả khí
  • Màu đỏ
  • Tiếp điểm thường hở: 1A@30VDC
  • Kích thước: 96.8mm (W) x 96.8mm (H) x 58.9mm (D)
  • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
  • Download catalogue
Danh mục: