HCP – MODULE ĐIỀU KHIỂN

  • Model: HCP
  • Module điều khiển chuông đèn, xuất điện áp 24VDC cấp cho chuông đèn.
  • Ngõ Output được giám sát hở mạch và ngắn mạch.
  • Điện trở giám sát cuối tuyến: 24Kohm.
  • Output chịu được tải: 1.5A@24VDC.
  • Cần nguồn cấp 24VDC phụ từ bên ngoài.
  • Nguồn cấp phụ cũng được giám sát, module báo lỗi khi mất nguồn cấp 24VDC.
  • Địa chỉ cho module HCP phải được set trong khoảng từ 1 đến 60.
  • Cần phải dùng bộ set để set địa chỉ cho đầu báo trước khi lắp đặt.
  • Download catalogue
Danh mục: