HI921 – ĐẦU BÁO NHIỆT ĐỊA CHỈ

  • Model: HI921
  • Đầu báo nhiệt địa chỉ
  • Cần phải set địa chỉ bằng tool set trước khi lắp đặt
  • Có 2 chế độ hoạt động: cố định và gia tăng.
  • Download catalogue
Danh mục: