FDCIO422 – MODULE 4 INPUT, 4 OUTPUT

 • Model: FDCIO422
 • Có 4 ngõ vào và 4 ngõ ra trên cùng một Module nhưng chỉ tốn 1 địa chỉ trên loop.
 • Ngõ vào được giám sát hở mạch, ngắn mạch và Ground Fault.
 • Mỗi ngõ vào/ra đều có một Led hiển thị trạng thái.
 • Hỗ trợ đi dây kiểu “Class A” và “Class B” cho ngõ vào.
 • Cấp nguồn trên đường loop, không cần nguồn ngoài.
 • 4 ngõ ra dạng tiếp điểm khô Form A.
 • Cần phải dùng bộ set để set địa chỉ cho đầu báo trước khi lắp đặt.
 • Các ngõ vào ra được lập trình độc lập thông qua phần mềm.
 • Điện trở cuối tuyến cho ngõ vào: 470 Ohm.
 • Download catalogue
Danh mục: