PCS265LTE – 4G/3G COMMUNICATOR MODULE

  • PCS260LTE
  • Bộ nhắn tin, gọi điện dùng SIM hãng PARADOX
  • Cài đặt 4 số điện thoại
  • Dùng được với trung tâm SP4000, SP6000, EVO192
  • Sử dụng kết nối mạng di động 2G, 3G, 4G
  • Bật tắt hệ thống (ARM/DISARM) bằng tin nhắn.
  • Lắp đặt dễ dàng bằng kết nối dây cáp với tủ trung tâm.
Danh mục: