IP150 – MODULE KẾT NỐI INTERNET

  • IP150
  • Module kết nối Internet dùng cho tủ PARADOX
  • Giám sát và điều khiển hệ thống thông qua Internet
  • Kết nối với tủ trung tâm qua cổng Serial
  • Kết nối với Internet thông qua cáp mạng LAN
Danh mục: