SP6000 – TRUNG TÂM BÁO CHÁY BÁO ĐỘNG 8 ZONE

  • SP6000
  • Trung tâm báo cháy báo động PARADOX
  • Có sẵn 8 zone, mở rộng tối đa lên 32 zone
  • Ngõ Bell chịu được 12V @ 1A
  • Nguồn hoạt động: 16 VDC (dùng qua biến thế 16VAC)
  • Có 2 ngõ PGM chịu được dòng điện 100mA @12 VDC
  • Chân nguồn AUX chịu được dòng điện 700mA
  • Download catalogue
  • Download HDSD
  • Download Sơ đồ đấu nối
Danh mục: