DFG-60BLKJ – ĐẦU BÁO NHIỆT CHỐNG NƯỚC

  • Nhiệt cố định, có đèn Led báo Alarm
  • Thiết kế chống nước chuẩn IP67
  • Nhiệt độ báo động: 60oC, không có tính năng tự Reset, phải Reset trên tủ trung tâm.
  • Điện áp hoạt động: 24 VDC
  • Dòng điện Alarm: 50mA@24VDC
  • Download catalogue
Danh mục: